Psychoterapie Vladislava nováková

Psychoterapie jako mé poslání

fotografie vladislava novakova psychoterapie humopolec

Zájem o mezilidské vztahy, touha vyznat se v nich lépe, pak studium a praxe mne přivedly k rozhodnutí věnovat se problematice lidské duše a bytí do hloubky.

Respektuji osobní a jedinečnou zkušenost každého klienta nebo skupiny a věřím v to, že každá lidská bytost má řešení všech svých problémů ukryté sama v sobě. Spolu pracujeme jen na otevření mysli a uvědomění.

Mojí prací není najít řešení, ale být především nápomocná při jeho hledání a objevování.

Znám a ctím etický kodex České psychoterapeutické společnosti.

Vzdělání

Praktické zkušenosti

Jaké metody používám?

ikona psychoterapie humpolec

EFT - Metoda emoční svobody

Základní teorií této techniky je, že negativní emoce jsou způsobeny poruchou v energetickém poli těla a nebo naopak negativní emoce tuto poruchu energetického systému těla vyvolávají. Pomocí lehkého poklepávání na akupunkturní body při současné koncentraci na své pocity dochází ke změnám v energetickém systému a k jeho navrácení zpět do stavu rovnováhy.
ikona psychoterapie humpolec

KBT - KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE

Tato terapie se využívá k léčbě depresí, úzkostí, fobií, všech druhů závislostí, poruch přijmu otravy, změna myšlenky člověka způsobuje změnu jeho chování, náhrada nefunkčního a nežádoucího modelu chování za chování vhodnější a přínosnější pro Váš budoucí život

ikona psychoterapie humpolec

NLP - Neurolingvistické programování

Metoda NLP při které dochází ke zkoumání našich vnitřních procesů, které si během života zapisujeme a které jsou zápisem našeho vnímání světa pomocí smyslů – Neuro. Tyto procesy jsou uchovávány a organizovány pomocí řeči a vyjadřovány pomocí jazyka – Lingua. Od nich je odvozeno naše chování, které je těmito procesy programováno.

ikona psychoterapie humpolec

PSYCHODYNAMICKÁ TERAPIE

Psychodynamická terapie nás provádí naším životem, kdy se vyrovnáváme s prožitými zkušenostmi, snažíme se je zpracovávat, vyrovnávat se s nimi a získávat nadhled nad svým životem a pokoušíme se změnit zaběhlé jednání a chování tím, že jsme schopni vidět daleko více možností než nám náš původní náhled na život dovoloval.
ikona psychoterapie humpolec

KOUČINK

Koučínk je individuální řešení pro Váš osobní růst v oblasti, kterou si sami zvolíme. Je to porozumění sám sobě a hledání svého místa a svých cílů jak ve svém osobním tak i profesním životě. Díky poznání svých potřeba zájmů si můžeme uvědomit co je naším cílem, kam a jakou cestou se vydat, jaké k tomu máme zdroje, předpoklady, kolik kroků a v jakém čase musíme udělat a hlavně co je naší motivací – jaký pocit budeme zažívat při dosažení svého cíle.

„Život má ten smysl, který mu dáme.“ - Robert Fulgum

logo psychoterapie humpolec
Chcete si zarezervovat termín osobní schůzky nebo online sezení?